BINV

Bioinvent International

Research update

Print

Bioinvent: Rustar för bättre uthållighet

En kapitalanskaffning pågår som kommer tillföra Bioinvent 210 miljoner kronor (234 miljoner kronor före transaktionskostnader). Emissionen ger stabilitet och finansiering av verksamheten i minst två år framåt, även vid ett relativt pessimistiskt scenario vad gäller nya avtal. En del av nyemissionen är riktad till amerikanska Life Science-investeraren Omega Funds, som därmed blir en av de största ägarna i bolaget. Vi hoppas på att de kommer vilja ta en aktiv roll i Bioinvent med en plats i styrelsen, vilket skulle innebära en bra förstärkning. Vi har inte gjort några ändringar i våra projektantaganden. Det motiverade värdet har dock justerats ned till 4,5 (6,4) kronor per aktie, till följd av kapitalanskaffningen. Aktien pressas under den pågående nyemissionen. Vi ser dock ett nyhetsflöde som talar för en återhämtning och bättre kursutveckling när den väl är förbi.

Continue reading (pdf) icon-download