BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Klartecken att börja fas II

Igår meddelade bolaget att samtliga myndighetstillstånd i USA nu finns på plats för att starta fas II-studie med BI-505 inom indikationen multipelt myelom. I studien, som kommer omfatta 90 patienter, ges BI-505 till patienter som genomgår autolog stamcellstransplantation och högdosbehandling med cellgiftet melfalan. Patienter i studien delas in i två armar, där den ena gruppen även ges BI-505 och den andra enbart får autolog stamcellstransplantation och högdosbehandling med melfalan.

Primärmålvariabel i studien är andel patienter som uppnår komplett respons (sCR) 100 dagar efter behandling. Därtill studeras som sekundära målvariabel progressionsfri överlevnad (PFS) och kvarvarande sjukdom (minimal residual disease). Merparten av de patienter som idag genomgår autolog stamcellstransplantation återfår sjukdomen och målet som Bioinvent vill visa är tiden till återfall fördröjs när BI-505 läggs till. Bolaget uppger att dosering av första patient väntas ske i maj i år. När första data kan komma att kommuniceras till marknaden framgår inte, men vår gissning är att det blir under första halvåret 2017. Bolaget har nyligen slutfört en nyemission och justerat för denna uppgår vårt motiverade värde till 4,5 kronor per aktie.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download