BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Nytt produktionsavtal i hamn

Ett produktionsavtal har tecknats med Alligator Bioscience kring det bispecifika antikroppsprojekt ADC-1015. Avtalsvärdet uppges till drygt 20 miljoner kronor och vi räknar med att det bidrar med ett par miljoner kronor till verksamheten redan från och med i år.

Intäkterna från produktionsavtalet med Alligator kan komma att sträcka sig ända in i 2018, men merparten väntas under 2017 när produktion kommer i gång. För att möta framtida behov vid produktion av antikroppsläkemedel investerar Bioinvent i att uppgradera sin produktionsanläggning och ska köpa en så kallad Single Use Bioreactor (SUB). Vi uppskattar investeringen till i storleksordning 3-5 miljoner kronor. Dagens besked är inte av samma dignitet som ett avtal kring de egna projekten, men ändå bra nyhet då det bidrar till finansieringen. Vi kommer justera upp våra prognoser något, men inte så att det påverkar värderingen. Motiverat värde blir kvar på 4,5 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download