BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Befintligt produktionsavtal utökas

Produktionsavtalet Bioinvent har med ett icke namngivet globalt läkemedelsbolag utökas och ger ytterligare intäkter till bolaget på omkring 8 miljoner kronor, varav merparten i år. Detta är inte den största nyheten, men dock en bra extra intäkt till bolaget och visar på att samarbetet löper bra. Det stärker oss även i tron på att Bioinvent kan få fortsatt förtroende att producera material för projektet om det avancerar till mer omfattande studier.

Aktiemarknaden är dock fortsatt njugg i sin syn på vad bolaget levererar och aktien backar svagt i den inledande handeln. Vi tycker att förväntningar i marknaden på Bioinvent är lågt ställda på nuvarande nivåer och återspeglar inte potentialen i forskningsportföljen. Vårt motiverade värde uppgår till 4,5 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download