BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Samtliga studier igång

I enlighet med vad bolaget utlovade i senaste delårsrapporten är nu alla tre kliniska studier startade. Senast i raden är fas I/II-studien med BI-1206 som nu öppnats, enligt hemsidan clinicaltrials.gov (goo.gl/TguVKO).

Den kliniska studien med BI-1206 drivs och finansieras av Cancer Research UK, vilket tidigare meddelats. Vi uppfattar dock att Bioinvent är med på ett hörn och därför löpande kan följa utvecklingen. Bolaget har även en exklusiv rätt att köpa loss data som genereras. Total avses att inkludera upp till 81 patienter och i en andra fas inkludera patienter med B-cellslymfom, kronisk lymfatisk leukemi och Waldenströms sjukdom (makroglobulinemi), där den senaste är ny för oss. Vi uppfattar inte att första patient ännu doserats i studien, utan räknar med att när det sker meddelas det av bolaget i ett pressmeddelande. Vi räknat med att det tar åtminstone ett år i den första doseskalerande fasen och sen sex till tolv månader i en andra utökad fas där patienter med ovanstående sjukdomar behandlas till den högsta tolererbara dosnivån. Kursutvecklingen efter sommaren i år har varit bra, men uppgången har skett från låga nedpressade nivåer. Vi anser att förväntningar i marknaden på Bioinvent är fortsatt lågt ställda och återspeglar inte potentialen i forskningsportföljen. Vårt motiverade värde i basscenariot uppgår till 4,5 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download