BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: En rapport i linje med vår förväntan

Morgonens rapport bekräftar att bolagets samtliga tre kliniska projekt är i gång, dock har första patient ännu inte doserats i BI-1206-studien. Finansiellt var utfallet i det tredje kvartalet inget större drama och hamnade lönsamhetsmässigt i nivå med vår förväntan.

Som sig bör var det inga större överraskningar i dagens rapport. Värt att nämna utöver att bolagets samtliga kliniska program nu är igång är att bolaget håller fast vid målet att kunna välja en läkemedelskandidat inom OX40-programmet mot slutet av innevarande år. Därtill noterar vi att utvecklingen för ett av de fem kliniska n-CoDeR-programmen avslutats.

Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 0,8 (1,7) miljoner kronor och utgjordes av produktionsintäkter. Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 29,4 (24,2) miljoner kronor. Rörelseresultatet hamnade därmed på -28,6 (-22,5) miljoner kronor, vilket var i linje med vår förväntan som låg på -28,8 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev något bättre än rörelseresultatet, hjälpt av minskad kapitalbindning, och uppgick till -25,1 (-12,1) miljoner kronor. Den finansiella situationen är stabil efter försommarens emissioner och per den sista september uppgick likvida medel till 196,4 miljoner kronor, på skuldfri basis.

Inför dagens rapport hade vi ett motiverat fundamentalt värde på 4,5 kronor per aktie i basscenariot. Sammantaget ger rapporten inget nytt som ändrar vår syn. Ett färre n-CoDeR-projekt i värderingen av bolagets plattform slår negativt med 0,2 kronor per aktien, men det vägs upp av en förstärkt dollar (vi sätter estimaten i dollar). Vi kan åter konstatera att värderingen på börsen fortsätter vara njugg med låga förväntningar på bolagets projektportfölj.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download