BINV

Bioinvent International

Blog article

Print

Alligator - dags att ta swingen till...

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

”Det finns ett intresse i USA vilket jag inte minst kunde konstatera förra veckan” - VD, Michael Oredsson dagarna efter en affärsresa till New York

Alligators inträde på börsen synliggör BioInvent:s aktie och hur lågt värderat bolaget kan uppfattas för tillfället. Är det nu dags att ta hem swing-pengarna i Alligator och vikta över till BioInvent?

BioInvent och Alligator går att jämföra på många sätt. Det finns erkänt skickliga storägare som valt att investera stora summor i båda bolagen, de har samarbetat kring Alligators lead candidate ADC – 1013, de bedriver forskning i världsklass inom immunterapi och potentialen är enorm, så även risken när börsvärden skenar iväg. Det är dock tre saker som verkligen särskiljer bolagen och det är:

1.   BioInvent har en mycket bredare pipeline. De har tre kliniska projekt och fler pre-kliniska program jämfört med Alligators ena kliniska projekt och smala pre-kliniska pipeline.

2.   Alligator har lyckats med det som BioInvent hoppas lyckas med, skriva ett miljard-avtal.

3.   Alligator värderas till +500% över BioInvent.

Att någon av oss ska kunna bedöma hur pass väl bolagens forskning är genomförd och hur starka data de sitter på är någonting som kräver väldigt djupa kunskaper inom fältet. Jag och 99,9% av de som investerare i dessa bolag har inte de kunskaperna att reda ut vilken forskning som är vassast och har störst möjlighet att lyckas. Det man kan göra är att följa kapitalet som har de kunskaperna. I BioInvent så finns de genom specialistfonden Omega Founds och i Alligator så finns de genom avtalet med J&J. Således är BioInvents och Alligators forskningsportföljer verifierade av de som har störst möjlighet att verifiera dem. Givetvis väger Alligators validering tyngre då de har ett miljardavtal i ryggen.

BioInvents VD har under en lång tid påtalat att de pågår förhandlingar och att intresset från utländska aktörer är stora i BioInvent. Så sent som för några veckor sedan kommenterade han intresset från USA på följande sätt: ”Det finns ett intresse i USA vilket jag inte minst kunde konstatera förra veckan”

Så frågan man som investerare kan ställa sig i detta läge är. Kommer BioInvent leverera ett avtal och hur ska man värdera bolaget i väntan? Nu när vi har Alligators börsvärde att jämföra med så är uppsidan vid ett liknande avtal minst 500%. Sedan ska det tilläggas att BioInvent har en bredare portfölj och en fabrik med ett screeningverktyg som bör ge BioInvent en högre värdering än Alligator vid liknande avtal. Det vill säga att uppsidan vid avtal är potentiellt högre än 500%.

I Bolaget har vi en specialist fond som investerat och en VD som om och om igen påtalar att intresset är stort och att förhandlingar pågår. Är det då rimligt att BioInvent inte har något avtals värde alls inprisat i sin aktiekurs? Svaret för mig är NEJ! Hur andra personer värderar detta är givetvis upp till var och en att väga in för och nackdelar kring BioInvents sannolikhet att lyckas. Faktum kvarstår och det är att om BioInvent skriver ett avtal likt det Alligator har så ska aktien uppvärderas till 10-15kr sett till hur marknaden värderar Alligator. Enligt VD är intresset stort och Omega Founds siktar på 1 000% i BioInvent.

 

Pipeline BioInvent:

 

Pipeline Alligator:

 

Disclamer: Jag äger aktier i BioInvent. Jag är ej analytiker. Ovan ska ej tolkas som rekommendation till köp/sälj utan är mina tankar. Jag uppmanar alla till att läsa på om bolaget och ta egna beslut gällande eventuella investeringsbeslut. Jag följer noga handelsmönster i alla aktier jag äger och köper/säljer utifrån aktuellt handelsmönster. All handel med värdepapper är förenat med risk, handel med biotech-aktier är förenat med högrisk.