BINV

Bioinvent International

News article

Print

BIOINVENT: AVTAL MED PFIZER SOM BETALAR TOTALT 10 MLN USD


STOCKHOLM (Direkt) Bioinvent har ingått ett forskningssamarbete inom cancerimmunterapi och tecknat ett licensavtal med Pfizer med syftet att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller. Det framgår av ett pressmeddelande.Enligt ...

STOCKHOLM (Direkt) Bioinvent har ingått ett forskningssamarbete inom cancerimmunterapi och tecknat ett licensavtal med Pfizer med syftet att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt villkoren i avtalet kommer Pfizer inledningsvis att betala Bioinvent totalt 10 miljoner dollar. Det inkluderar en initial licensavgift, initial forskningsfinansiering och en investering om 6 miljoner dollar i nya aktier i Bioinvent till en teckningskurs om 2:56 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Om fem antikroppar utvecklas till kommersialisering har Bioinvent möjlighet att erhålla potentiella framtida betalningar förutsatt att vissa milstolpar uppnås, vilket skulle kunna uppgå till mer än 0,5 miljarder dollar under avtalets löptid, såväl som upp till tvåsiffriga royalties för de potentiella produkter som kan bli resultatet av samarbetet. Pfizer kommer att ha rätt att utveckla och kommersialisera de antikroppar som genereras mot ett icke redovisat antal tumörassocierade myeloidcellstargets.

Den riktade emissionen till Pfizer avser nästan 22 miljoner nya aktier. Teckningskursen 2:56 kronor per aktie motsvarar en premie på cirka 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bioinvents aktie under de 10 handelsdagarna närmast före den 21 december 2016.

Pfizer har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja eller på annat sätt avyttra aktierna under en period av 90 dagar från emissionen. Efter den riktade emissionen kommer Pfizer att äga cirka 7,2 procent av Bioinvents aktiekapital.