BINV

Bioinvent International

Research update

Print

Bioinvent: Betydelsefullt avtal på plats

Bolagets avtal med Pfizer omfattar forskning inom det heta immunonkologiområdet. Det handlar om nystartad forskning inriktad på att ta fram antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller. Vi bedömer att det är minst 3-5 år innan projekt inom samarbetet kan avancera till kliniska studier.

Forskningssamarbetet med Pfizer ger anledning till höjt motiverat värde för Bioinvent i basscenariot till 5,6 (3,5) kronor per aktie. Vi höjer även Bear case-scenariot till 2,2 (1,5) kronor och Bull case-scenariot till 11 (10) kronor. Trots den kraftiga kursuppgången för aktien efter att Pfizer-avtalet tillkännagavs anser vi att förväntningarna i marknaden är fortsatt försiktiga.

Främsta katalysatorerna för aktien de närmaste sex till tolv månaderna är att få till nya samarbetsavtal, partnerprojekt avancerar och därmed genererar intäkter samt nytt projekt tas in i preklinisk fas (OX40).

Continue reading (pdf) icon-download