BINV

Bioinvent International

Press release

Print

Flaggningsmeddelande i BioInvent International Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i BioInvent International AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556537-7263 BioInvent International AktiebolagInstrumentAktieInnehavarePfizer Strategic Investment Holdings ...

Flaggningsmeddelande i BioInvent International Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556537-7263 BioInvent International Aktiebolag
InstrumentAktie
InnehavarePfizer Strategic Investment Holdings LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2016-12-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier21 973 594
 - direkt innehavda rösträtter21 973 594
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,21 %
 - direkt innehavda rösträtter7,21 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,21 % 21 973 594
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,21 % 21 973 594
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.