BINV

Bioinvent International

Press release

Print

BioInvents samarbetspartner ThromboGenics startar fas II-studie med läkemedelskandidaten THR-317

BioInvents ägarandel i THR-317 uppgår till 40 procent under förutsättning att bolaget bidrar med hälften av historiska och framtida utvecklingskostnader. Som tidigare kommunicerats har BioInvent initierat en utvärdering för att säkerställa ...

BioInvents ägarandel i THR-317 uppgår till 40 procent under förutsättning att bolaget bidrar med hälften av historiska och framtida utvecklingskostnader. Som tidigare kommunicerats har BioInvent initierat en utvärdering för att säkerställa att bolagets värde i projektet optimeras.
Den kliniska utvecklingen av THR-317 bedrivs av ThromboGenics. För vidare information hänvisas därför till ThromboGenics pressmeddelande av den 10 januari 2017, se www.thrombogenics.com
Bakgrundsinformation:
Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikropparför cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas.
För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson                                               
VD och koncernchef                                           
046-286 85 67                                                     
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com
BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com 
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.
Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017 kl. 17.40 CET.