BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Den kliniska portföljen utökas

Igår kom besked att första patienterna doserats i en fas II-studie inom indikationen diabetiskt makulaödem för projekt THR-317, vilket drivs tillsammans med samarbetspartnern Thrombogenics. Bioinvent äger 40 procent av projektet, vilket vi ännu inte inkluderat i vår värdering, men som kan representera ett betydande värde att addera till vårt nuvarande motiverade värde på 5,6 kronor.

THR-317 är en fortsättning av projekt TB-403 och är en antikropp riktad mot målstrukturen human placental growth factor (PlGF). Thrombogenics har drivit forskning och utveckling vidare inom ögonsjukdomar och identifierat potential för THR-317 att komplettera eller kunna ersätta dagens etablerade behandlingar av exempelvis diabetiskt makulaödem.

I den nu påbörjade studien ska säkerhet och effekt av två dosnivåer utvärderas och totalt avses 50 patienter inkluderas. Första resultaten från studien väntas under första kvartalet 2018. Givet bra resultat avser Thrombogenics att ta projektet vidare i en fas IIb-studie 2019.

För att behålla sitt ägande krävs dock att Bioinvent är med och finansierar den projektet och tar vissa nedlagda kostnader. En svårighet för vår del i projektvärderingen av THR-317 är att Bioinvent ännu inte har en tydligt kommunicerad strategi, utan en utvärdering pågår sedan en tid tillbaka. Vi hoppas att start av fas II-studien kan påskynda denna process. Vi kan spekulera i att Bioinvent helst vill sälja sitt ägande eller byta det mot annan tillgång. En utmaning tror vi dock kan vara att hitta en bra finansiell lösning som inte innebär ägande i Thrombogenics.

THR-317 är ännu inte inkluderat i vår värdering av Bioinvent, men vi bedömer att det representerar ett betydande värde. Vi återkommer till det i samband med nästa delårsrapport den 15 februari, då vi hoppas få mer på fötterna kring Bioinvents strategi avseende THR-317.

Vi kan konstatera att samarbetspartner Thrombogenics aktiekurs reagerade kraftigt efter gårdagens besked och var upp 16 procent i går och har inlett dagen med att ytterligare klättra tre procent (i skrivande stund). Om vi förutsätter att detta enbart är relaterat till THR-317 skulle det översatt till Bioinvents ägande motsvara en kursuppgång för Bioinvent med cirka 35 öre.

Vi tycker att Bioinvent är i en spännande fas med möjlighet att leverera fler samarbetsavtal och nyheter kring projekten. Bolaget har en bra finansiering, intressant portfölj av kliniska projekt och forskning inom det snabbt växande immunonkologiområdet. Vår värdering av Bioinvent före gårdagens besked uppgick till 5,6 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download