BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Bra utveckling i Q1'17

Dagens rapport för första kvartalet visar något överraskande starka intäkter under perioden som dämpar den förväntade kostnadsökningen. Positivt är att Mitsubishi Tanabe Pharma avancerat sin n-CoDeR antikropp in i klinisk fas I, vilket aktiverat milstolpebetalning. Bolagets finansiering fortsätter vara robust.

De stora värdena i Bioinvent ligger i bolagets projekt och om dessa innehåller rapporten, som sig bör, inget nytt. En nyhet är dock att bolaget upprättat ett Scientific Advisory Board som primärt kommer bistå den prekliniska forskningen kring nästa generation av immunterapier. Ett annat positivt besked är att samarbetspartner Mitsubishi Tanabe Pharma påbörjat en klinisk fas I-studie med en antikropp framtagen från Bioinvents antikroppsbibliotek n-CoDeR. Avancemanget in i klinik belönar Bioinvent med en milstolpebetalning på 0,5 miljoner euro, men den kommer inkluderas i redovisningen under innevarande kvartal.

Periodens intäkter uppgick till 13,0 (29,4) miljoner kronor och utgörs huvudsakligen av produktionsintäkter, men även viss forskningsfinansiering. Värt att poängtera är att fjolårets intäkter inkluderade engångsintäkt på 2 miljoner euro, cirka 19 miljoner kronor, från Daiichi Sankyo. Rörelsekostnaderna steg till 35,3 (29,2) miljoner kronor. Förklaringen till detta finns i ökade kostnader för produktion av antikroppar, men även fler antal anställda.

Resultatet före skatt under perioden hamnade på -22,3 (0,3) miljoner kronor. Det operativa kassaflödet var klart bättre än resultatet och uppgick till -6,5 miljoner kronor. Skillnaden beror på att ersättning från Pfizer-avtalet intäktsfördes under fjärde kvartalet i fjol, men har utbetalats i första kvartalet i år.

Sammantaget var det en positiv rapport utan några större dramatiska överraskningar. Vi hade hoppats att bolaget var på väg att finna en lösning kring THR-317-projektet, men här verkar diskussionerna fortsätta. Tiden tills då data rapporteras i den pågående fas II-studie för THR-317 talar dock för att det ligger i åtminstone Thrombogenics intresse att nå i mål så snart som möjligt.

Vårt motiverade värde i basscenariot inför dagens rapport uppgick till 5,6 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download