BONG

Bong

Research update

Print

Bong: Ett par ljusglimtar

Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4-rapporten prickade denna gång våra förväntningar. Resultatet är fortfarande blygsamt, men både bruttomarginal och EBITDA-marginal förbättrades något, vilket är lite av ett trendbrott.
Kuvertmarknaden i Europa minskade 5% i Q4 och bolaget räknar med en likartad trend under 2017. Det ser däremot klart ljusare ut inom förpackningar där de visade en hygglig tillväxt, +8% i Q4 verkar inte vara någon tillfällighet.
Våra prognoser är i huvudsak oförändrade. Q4 är det säsongsmässigt klart starkaste kvartalet och därför kanske svårt att dra långtgående slutsatser ifrån. Motiverat värde i vårt Base case är därför oförändrat strax över 1 SEK per aktie. Värderingsintervallet är dock betydande (0,5-2 SEK per aktie) då Bong har både en rejäl operativ- och finansiell hävstång.

Continue reading (pdf) icon-download