BONG

Bong

Research note

Print

Bong: upplyftande start på året

Bong redovisar ett skapligt första kvartal som resultatmässigt blev lite bättre än vi hade räknat med. Glädjande är också att förpackningar haft fortsatt bra försäljningstillväxt om 10 procent.

Under årets första kvartal redovisas en försäljning om 545 MSEK och rörelseresultat 19 MSEK. Resultatet är bättre än fjolårets 11 MSEK, men förklaras delvis av en engångsintäkt om 5 MSEK. Försäljningen prickar vår prognos medan det justerade resultatet är aningen bättre. Resultatförbättringen kommer från minskade försäljnings- och adminkostnader tack vare tidigare rationaliseringsåtgärder. Bra kassaflöde och reducerad nettoskuld hamnar också på pluskontot.

Ett annat positivt besked i rapporten är att förpackningssidan visar en fortsatt god tillväxt. +10 procent under kvartalet är bättre än vi har sett under lång tid. Men delvis kan det givetvis ha lyfts lite extra av kalendereffekten då påsken inföll först under Q2 i år. Utsikterna för både detta segment och kuvertmarknaden beskrivs av bolaget ungefär som tidigare. Förpackningar väntas fortsätta växa, till stor del drivet av ökad efterfrågan på pappersbärkassar där Bong har god kapacitet. Volymerna på den europeiska kuvertmarknaden bedöms minska med cirka 5 procent, vilket följer tidigare trend. Vi återkommer asap med en längre analysuppdatering. Eventuellt kan vi denna gång justera upp prognoserna något men förändringarna blir sannolikt relativt små. 

Download our latest Research Report from 2017-07-19

Download full report icon-download