BONG

Bong

Research note

Print

Bong: inför rapport

Bolaget släpper sin Q3-rapport på torsdag den 16 november. Vi räknar inte med någon kioskvältare utan snarare en relativt stabil utveckling liknande årets andra kvartal. Det vill säga något minskande intäkter men resultatförbättring Y/Y. Resultat före skatt väntas fortfarande hamna lite under nollan.

Vår prognos för det tredje kvartalets intäkter är omkring 470 MSEK och rörelseresultatet runt 5 MSEK. Siffrorna för motsvarande period ifjol var 489 MSEK respektive minus 10 MSEK, där resultatet tyngdes av e.o. kostnader om 7 MSEK. Med räntekostnader på dryga 10 MSEK väntas resultat före skatt hamna omkring minus 6-7 MSEK. Vi räknar inte med några poster av e.o. karaktär.

Kuvertmarknaden har sannolikt fortsatt krympa och även om Bongs ambition är att återta en del marknadsandelar så tror vi inte att det haft mer än marginell effekt hittills. Under hösten har papperstillverkarna annonserat höjda priser på finpapper. Vi tror inte att det har inverkat på det tredje kvartalet men kommer gissningsvis att kommenteras i rapporten. Vad gäller Bongs förpackningsrörelse så räknar vi däremot med en liten försäljningsökning Y/Y. Vår prognos för Q3 är strax under 100 MSEK. Förhoppningsvis innehåller rapporten också positiva utsikter för avslutningen av året beträffande förpackningsområdet. Q4 är som bekant deras klart starkaste period på året. Delårsrapporten väntas nu på torsdag den 16 november före börsen öppnar.

Download our latest Research Report from 2018-07-17

Download full report icon-download