BONG

Bong

Research note

Print

Bong: inför rapport

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Halvårsrapporten kommer släppas på torsdag den 12 juli. Vi räknar med lite tillväxt under det andra kvartalet och något bättre resultat Y/Y.

Vår prognos för Q2 är intäkter omkring 490 MSEK, jämfört med 481 MSEK i Q2-17. Det är dels medvind i valutorna som bidrar till att försäljningen bör ha ökat under perioden. Bong har en övervägande del av sin försäljning i EUR och GBP. Övertagandet av Intermails kuvertverksamhet kommer också ge ett skapligt tillskott under det andra kvartalet. Därtill har prishöjningar förhoppningsvis också fått genomslag. I den andra vågskålen ligger, som alltid, den långsiktiga negativa trenden på kuvertmarknaden. Under Q2 har Bong som bekant också avyttrat sin ryska verksamhet, vilket innebär ett visst intäktsbortfall.

Vi tror att resultatet i Q2 kommer förbättras något jämfört med fjolåret. EBIT gissningsvis omkring 10 MSEK (7 MSEK i Q2-17). Mest avgörande för resultatutfallet är förmodligen hur väl Bong har lyckats att få igenom sina prishöjningar för att kompensera för de stigande papperspriserna. Vår prognos inkluderar inga e.o. poster av något slag. Men vi utesluter inte att det kan komma något i form av nya mindre strukturkostnader. Rapporten väntas publiceras nu på torsdag den 12 juli, runt lunchtid.

Download our latest Research Report from 2018-07-17

Download full report icon-download