BOUL

Boule Diagnostics

Research update

Print

Boule Diagnostics: Q4, Gungor och Karuseller

Boule avslutade 2011 med ett mycket starkt kvartal omsättningsmässigt. Dock blev bruttomarginalen lidande då Boule delvis bytt fot och använt prisvapnet för att ta större ordrar.
Bolagets agerande påverkar lönsamheten på medellång sikt, men är nödvändig för att bolagets affärsmodell skall fungera tillfredsställande.
Vi har tagit hänsyn till bolagets ”strategibyte” och låtit en höjd omsättning med 5-6% under åren 2012-2016 betalas med lägre bruttomarginaler för samma tidsperiod. Summan blir sänkta resultatestimat. Ett nytt basår värderingmässigt väger upp och vårt nya fundamentala värde är 70,6 kr per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download