BRE2

Bredband2

Research update

Print

Bredband2: Stabil rapport!

Tillväxten hos Bredband2 uppgick till starka 28 procent (väntat 24 procent), motsvarande 122,4 MSEK i försäljning. EBIT-marginalen kom in på 6,5 % (väntat 6,8 %). Den högre försäljningen beror dels på högre ARPU men även högre kundintag än väntat.

Rapportens enda ”plump” är bruttomarginalen på 36,9 % (väntat 39,0 %), att jämföra med bruttomarginalen på 40,4 procent under tredje kvartalet. Dock bedöms kontraktionen ha sin grund i tillfälliga faktorer och vara av övergående karaktär, vi väntar en högre marginal redan i nästa kvartal (38 %).

Rapporten föranleder endast mindre prognosförändringar och vi upprepar därmed vår tidigare fair value range mellan 0,5 – 1,8 SEK, där base case uppgår till 1,0 SEK per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download