BRE2

Bredband2

Research update

Print

Bredband2: Höjd värdering

Bredband2 presenterar ett stabilt fjärde kvartal där framförallt marknadssatsningarna gett resultat. I det stora hela var rapporten i linje med förväntningar och föranleder endast mindre estimatjusteringar (tillväxt och lönsamhet). Dock sänker vi våra estimat gällande investeringsbehov med en högre värdering som följd.

Continue reading (pdf) icon-download