BRE2

Bredband2

Research update

Print

Bredband2: Investeringar pressar lönsamheten

Bredband2s rapport för det andra kvartalet var något sämre än förväntningar. Försäljning på privatsidan landar i linje med prognoser medan företagssidan presenterar sämre siffror. Lönsamheten var lägre än förväntat, framförallt till följd av en låg bruttomarginal. Sammantaget en okej rapport, den enda större avvikelsen gäller bruttomarginalen (bör dock vara av övergående karaktär). Vi gör endast mindre kortsiktiga estimatjusteringar utan effekt på värderingen.

Continue reading (pdf) icon-download