CRAD B

C-RAD

News article

Print

C-RADs orderingång ökade med 263% - EP Access

Nyhetsbrev, 2 december 2013Orderingången ökade med 263%- Analys från EP AccessC-RAD | Orderingången ökade i kvartalet med 263%. Under de senaste 12 månaderna har orderingången ökat med 51% år över år. Nettoomsättningen var betydligt ...

Nyhetsbrev, 2 december 2013

Orderingången ökade med 263%

- Analys från EP Access

C-RAD | Orderingången ökade i kvartalet med 263%. Under de senaste 12 månaderna har orderingången ökat med 51% år över år. Nettoomsättningen var betydligt högre i kvartalet än våra prognoser och uppgick till SEKm 11,8. En ökning med 157% för kvartalet och med 119% de senaste 12 månaderna jämfört motsvarande period föregående år. Även om försäljning och orderintag kan skilja sig kraftigt mellan kvartalen noterar vi en tydligt positiv trend i både försäljningstillväxt och orderintag. EBITDA förbättrades till SEKm -2,7 i kvartalet (-4,8) primärt från en högre omsättning. Bruttomarginalen minskade till 56% (63).

Gemensam validering med Elekta slutförd!

Efter en framgångsrik validering kommer Elekta att sälja C-RADs Catalyst-system för andningsstyrd strålbehandling. Ett försäljnings- och distributionsavtal slöts tidigare under året och C-RADs produkter finns nu med i Elektas prislista. Ett flertal Catalyst-system har redan levererats tillsammans med Elektas Versa HD. Vi noterar en stark ökning av orderingången i kvartalet och bedömer ett lyckat samarbete med Elekta ge hög potential till kraftigt ökat orderintag kommande kvartal.

Positiv ordertrend under perioden

Orderingången ökade i kvartalet med 263 %. Under de senaste 12 månaderna har orderingången ökat med 51 % år över år. Nettoomsättningen var betydligt högre i kvartalet än våra prognoser och uppgick till SEKm 11,8. En ökning med 157 % för kvartalet och med 119 % de senaste 12 månaderna jämfört motsvarande period föregående år. Även om försäljning och orderintag kan skilja sig kraftigt mellan kvartalen noterar vi en tydligt positiv trend i både försäljningstillväxt och orderintag. EBITDA förbättrades till SEKm -2,7 i kvartalet (-4,8) primärt från en högre omsättning. Bruttomarginalen minskade till 56 % (63).

Nya produkter på plats

C-RAD är i fasen att kontinuerligt utveckla Catalyst och bolaget erbjuder idag även Catalyst HD. Systemet består av ett flertal kameror och erbjuder samma noggranna och effektiva lösningar som Catalyst fast vid roterande behandlingar. Vi ser med tillförsikt fram emot kommunikation kring ordrar för det nya systemet. Vi noterar även tydliga förbättringar för GEMini. Bilderna visar förbättrad kontrast och upplösning. Valideringen av den nya detektorn ska ske i december och vi inväntar med optimism ordrar redan kring årsskiftet.

Kassaflödet tyngt av växande rörelsekapital

I en allt starkare tillväxt växer även rörelsekapitalet vilket påverkat kassaflödet negativ i kvartalet, primärt drivet av större andel fordringar. Det löpande kassaflödet, innan finansiering och investeringar, uppgick till SEKm -9,9 och ackumulerat för perioden januari till september till SEKm -28,4. Likvida medel minskade med SEKm 13,5 sedan slutet av juni och uppgick vid utgången av september till SEKm 7,3.

Minskad operationell risk

Med en lyckad validering med Elekta bakom oss bedömer vi att den operationella risken avtagit. Vi ser även med hoppfulla ögon till ett lyckat resultat från GEMini som skall presenteras innan årsskiftet. Dock är volatiliteten i intjäningen fortsatt hög och vi bedömer en fortsatt betydande finansiell hävstång vilket föranleder vår bedömning om en fortsatt hög risknivå.

Källa: Orderingången ökade med 263% http://www.bequoted.com/epaccess/crad/analys/orderingangen_okade_med_263-666.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag C-RAD
Lista First North
Bransch Sjukvård

[Bild]
C-RADs orderingång ökade med 263 % i Q3.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 19,00 kr
Utveckling 12 mån 32%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/crad

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/crad/analys/orderingangen_okade_med_263-666.aspx

Hög aktivitet i produktportföljen http://www.bequoted.com/epaccess/crad/analys/hog_aktivitet_i_produktportfoljen-623.aspx

Nya avtal bäddar för ökad försäljning i H2 http://www.bequoted.com/epaccess/crad/analys/nya_avtal_baddar_for_okad_forsaljning_i_h2-582.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren