CANTA

Cantargia

Initiating coverage

Print

Cantargia: Cancerprojekt med stor potential

Cantargias målsättning är att utveckla antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Målmolekylen IL1RAP är ny inom onkologi och visar på god potential, speciellt inom kombinationsterapier. Det ledande projektet CAN04 är i sen preklinisk fas och förväntas starta fas I under första halvan av 2017. Marknaden för målinriktade cancerterapier är fördelaktig och tillsammans med CAN04s egenskaper samt den strategiska positioneringen anser vi att bolaget har en god chans att nå ett partneravtal. Vårt värderingsintervall sträcker sig från 3 till 37 kronor, med ett huvudscenario på 12 kronor per aktie. Dagens aktiekurs har pressats av stundande optionsinlösen och ett kommunicerat kapitalbehov. Vi anser att prispressen kan skapa köplägen för långsiktiga investerare.

Continue reading (pdf) icon-download