CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Emissionsstrukturen satt

En företrädesemission under januari och februari är nu strukturerad för att kunna finansiera bolaget de kommande 18 månaderna. Cirka 91 miljoner kronor avses resas vilket motsvarar över 50 procent av dagens börsvärde.

Cantargia meddelade tidigare i morse att strukturen på den kommande kapitalresningen är klarlagd. Förutsatt att förslaget röstas igenom så kommer bolaget ta in cirka 91 miljoner kronor (före kostnader) till en kurs på 6,50 kronor per aktie genom en företrädesemission under januari och februari. Emissionen är säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden och garanter. Vid fulltecknad emission så ökar antalet aktier med 66 procent. Kapitalet kommer finansiera Cantargia fram till mitten på 2018, vilket är tillräckligt för att ta CAN04 genom förestående fas I och förberedelser inför en fas IIa-studie. En del av kapitalet kommer även gå mot att utveckla en antikropp mot autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Vi kommer att behöva se över vår värderingsmodell i och med informationen den närmsta tiden. Vårt motiverade värde uppgår i dag till 12 kronor per aktie. 

Download our latest Research Report from 2017-11-22

Download full report icon-download