CANTA

Cantargia

Research update

Print

Cantargia: Redo för nästa fas

Cantargia har en utestående emission om cirka 91 miljoner kronor vilket gjort att aktien pressats och i dag handlas strax över teckningskursen på 6,50 kronor. Finansieringen är garanterad till 80 procent (72 MSEK) och innebär att Cantargia kan fullföra sin offensiva utvecklingsplan. Emissionen har även medfört en starkare ägarbild i bolaget. Man visade under hösten upp prekliniska resultat från tumörmodeller med CAN04. Man kunde där stärka hypotesen om att IL1RAP-hämning har en anti-cancereffekt. Cantargia går in i fas I under första halvan av 2017 och mot bakgrund av de säkerhetsdata som visats upp så anser vi att utvecklingsrisken är relativt låg och att projektet har god chans till positiva fas I-data, vilka väntas första halvan av 2018. Med en riskjusterad kassaflödesmodell får vi ett motiverat värde på 11 (12) kronor per aktie vilket ger över 60 procent uppsida från både dagens kurs på 6,60 kronor samt teckningskursen på 6,50 kronor. I ett mer optimistiskt scenario ser vi ett värde på 28 (37) kronor per aktie, medan ett pessimistiskt scenario ger 4 (3) kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download