CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Q4 enligt förväntan

Cantargias Q4-rapport bjöd inte på några överraskningar. Resultatet för Q4 uppgick till -16,2 (-5,0) miljoner kronor vilket ger ett helårsresultat på -44,7 (-17,2) miljoner kronor, i linje med våra estimat på -45,3. Bolaget har en kassa på cirka 100 miljoner kronor och förbereder nu för att dra i gång fas I under Q2. Prekliniska resultat presenterades under Q4 vilka gav indikationer på att konceptet tycks fungera i praktiken.

Cantargia släppte i dag sin rapport för det fjärde kvartalet. Resultatet under Q4 uppgick till -16,2 (-5,0) miljoner kronor vilket ger ett helårsresultat på -44,7 (-17,2) miljoner kronor, helt i linje med våra estimat på -45,3 för 2016. Således var det inga stora överraskningar som presenterades. Likvida medel vid årets slut var 34,8 miljoner kronor, men till detta adderas cirka 65 miljoner kronor från emissionen i januari-februari.

Cantargia har guidat för studiestart under den första halvan av 2017 och vi räknar med att fas I drar i gång under Q2. I studien (som är den första delen av proof-of-concept fas I/IIa) så kommer säkerhet och dosering studeras i upp till 20 svårt sjuka cancerpatienter för att få säkerhetsdata och signaler på den dos som anses kunna ge bäst effekt i kommande studier. Förberedelserna pågår för fullt och under kvartalet så har man bland andra gjort klart med en Contract Research Organization (CRO) för genomförandet. Studien kommer ske i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Skandinavien. Bolaget har guidat för att fas I kan komma att ta 12 månader vilket gör att data kan finnas tillgängligt under första halvan av 2018.

Under kvartalets gång så presenterade bolaget preklinisk data med CAN04. Man kunde där visa indikationer på att konceptet tycks fungera i praktiken då en anti-tumöreffekt och en hög infiltration av immunceller i tumören visades upp. Konceptet med IL1RAP som målmolekyl för att behandla cancer presenterades även på ASH, en ledande konferens för hematologiska cancerformer. 

Den 31 januari släppte vi vår senaste analys där vårt motiverade värde uppgick till 11 kronor per aktie, vilket kvarstår. 

Download our latest Research Report from 2017-01-31

Download full report icon-download