CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Ett steg framåt för CANxx-projektet

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Cantargia meddelade i morse att man ingått ett avtal med amerikanska Panorama Research för utveckling och optimering av CANxx, en antikropp som utvecklas inom autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Avtalet ger CANxx-projektet ett skjut och är ett positivt steg för den fortsatta utvecklingen.

Cantargia meddelade i morse att man ingått ett avtal med amerikanska Panorama Research för utveckling och optimering av CANxx. Enligt avtalet så står Panorama för kostnaderna att vidareutveckla och optimera den antikroppsprototyp som Cantargia har för CANxx, samt utveckla en cell-linje för GMP-produktion. Cantargia kommer sedan att ta tillbaka projektet och står därefter för den fortsatta produktionen och utvecklingen.

Det framgår inte vilka summor det rör sig om, men optimering och vidareutveckling av antikroppar tenderar att vara kostsamma. Detta kan även tydas av den ensiffriga procentsats på vissa framtida intäkter som Panorama får rätt till genom avtalet. För Cantargias del så är detta ett bra steg i utvecklingen av CANxx. Man får nu en etablerad partner (som bland annat har Baxalta som partner) vilken hanterar en viktig del i den tidiga utvecklingen med incitament för snabbhet och hög kvalitet. CANxx-projektets tidslinje skjöts upp något efter emissionen i januari-februari men i och med avtalet så kan man nu vara tillbaka på rätt spår. Sammantaget är det ett positivt steg tidigt i utvecklingen och även om klinik ligger långt fram i tiden så visar det att man aktivt söker den bästa vägen framåt och ger CANxx-projektet ett skjut. 

CANxx-projektet ingår sedan tidigare i vår värderingsmodell och vi gör inga justeringar i dagsläget. Vårt motiverade värde för Cantargias uppgår till 11 kronor per aktie i ett Base Case scenario. Bear och Bull Case uppgår till 4 respektive 28 kronor per aktie. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download