CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Ett Q2 med flera steg framåt

Cantargia presenterade i morse sin rapport för årets andra kvartal. Under perioden så var det största framsteget att CANFOUR-studien startat rekryteringen och den första patienten kan komma att inkluderas inom kort. Bolaget har även fått ett stärkt patentskydd för CAN04 och har ingått ett samarbete med Panorama Research för att ta fram en produktkandidat till CANxx-projektet. Sammantaget så var det ett kvartal med flera framsteg som är viktiga för den fortsatta utvecklingen.

Fas I/IIa-studien är benämnd CANFOUR och har fått godkännande att starta i Norge och Danmark. Övriga länder bör följa inom kort och vi kommer även att se den första patienten behandlad inom kort. Huvudfokus i studien ligger på icke-småcellig lungcancer och pankreascancer och CANFOUR kommer att lägga grunden för den fortsatta utvecklingen. Prekliniska studier för att utvärdera säkerhet har genomförts och CAN04 har visat bra resultat, vilket ger en goda indikationer på CAN04:s säkerhet. Patentsituationen har även stärkts under kvartalet då man fått patent för produktkandidaten CAN04 godkänt i Europa och USA, vilket ger ett skydd fram till 2035. 

CANxx-projektet inom autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar har tagit ett steg framåt i utvecklingen då Cantargia tecknat ett avtal med amerikanska Panorama Research för utvecklingen av en antikroppsbaserad läkemedelskandidat. Panorama kommer att investera i projektet och får i sin tur ta del av potentiella framtida intäkter. Det innebär lägre kostnader för Cantargia, men framförallt ett samarbete med en etablerad utvecklare av antikroppar vilket bör ge goda förutsättningar för att hitta en bra läkemedelskandidat. 

Resultatet för perioden var -15,3 (-7,9) miljoner kronor och kassaflödet efter investeringar var -17,2 (-7,9) miljoner. Kostnaderna under det första halvåret (-32,5 MSEK) har till stor del härletts till antikroppsutveckling. Utvecklingen har gått enligt plan och kostnader bör minska något under det andra halvåret vilket gör att vi kommer se över våra kostnadsestimat för den kommande 12-månadersperioden. Vi Q2:s slut så hade Cantargia en kassa på 66,5 (39,7) miljoner, vilket vi bedömer ska räcka för att syna resultaten från fas I.

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download