CANTA

Cantargia

News article

Print

CANTARGIA: GENOMFÖR EMISSIONER OM TOTALT 232 MKR


STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Cantargias styrelse har beslutat att genomföra en riktad och en garanterad företrädesemission om totalt 232 miljoner kronor.Det framgår av ett pressmeddelande.Den riktade emissionen kommer att uppgå till ...

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Cantargias styrelse har beslutat att genomföra en riktad och en garanterad företrädesemission om totalt 232 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade emissionen kommer att uppgå till cirka 101 miljoner kronor och företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 131 miljoner kronor.

Med en riktad emission om 11 miljoner aktier ger det med nästan 32,1 miljoner befintliga aktier en utspädning på cirka 34 procent. Teckningskursen i den riktade emissionen ligger på 6:80 kronor.

Villkoren i företrädesemissionen är 3:5, där 5 befintliga aktier ger rätt att teckna 3 nya aktier till teckningskursen 6:80 kronor per aktie.

Båda emissionerna förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 27 november 2017.

Genom kapitalanskaffningen får Cantargia full finansiering till utvecklingen av immunterapikandidaten CAN04 för behandling av icke småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.

Cantargias näst största ägare Sunstone, med ett innehav om knappt 7,2 procent av kapitalet och rösterna i Cantargia enligt ägardatabasen Holdings vid utgången av september 2017, har förbundit sig att teckna aktier för motsvarande 25 miljoner kronor i företrädesemissionen.

Den riktade emissionen medför att Cantargia får flera nya institutionella ägare i form av bland annat Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Nordic Cross och Handelsbanken Läkemedelsfond.

Under 2018 avser Cantargia att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.