CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Stor emission för en stor satsning

Cantargia meddelade tidigare i kväll att man ämnar genomföra en emission om cirka 232 miljoner kronor. Kapitalet kommer att ge bolaget finansiering för att kunna genomföra ett offensivt utvecklingsprogram i CANFOUR, vilket är ett starkt steg för att studera den fulla potentialen av CAN04. Samtidigt så planerar bolaget ansöka om notering på Nasdaq Stockholm Main Market under 2018.

Emissionen är av blandad karaktär, med en riktad del om cirka 101 miljoner och en företrädesdel om cirka 131 miljoner, och omfattas till fullo av teckningsförbindelser (30,4%) och garantiåtaganden (69,6%). Den riktade emissionen tecknas av flera institutionella fonder och specialistinvesterare, bland annat Första AP-fonden (30,9m), Fjärde AP-fonden (18,7m), Andra AP-fonden (15,0m), Nordic Cross Stable Return (12,9m), och Handelsbanken Fonder (6,8m). Noterbart är även att befintliga storägaren Sunstone Life Science Ventures åtagit sig att teckna aktier för 25 miljoner kronor i företrädesemissionen. Totalt så kommer 34,1 miljoner aktier emitteras till kurs 6,80 per aktie.

I och med emissionen så kommer Cantargia att ha en stark kassa och en ägarbild som har betydande stabilitet. Man skapar därför mycket goda förutsättningar för CANFOUR och den framtida utvecklingen av CAN04. Antikroppsbehandling av cancer har varit ett hett spår under en tid, men på senaste tiden så har inflammationens roll i cancerutveckling och -tillväxt uppdagats allt mer. Under H2-2017 så har anti-IL-1 antikroppar seglat upp som ett hett koncept efter att Novartis canakinumab, i en stor fas III studie i hjärt- och kärlpatienter, visat att profylaktisk behandling med anti-IL-1 minskar risken för utvecklandet av, och dödligheten av cancer. 

Cantargia rör sig därför inom ett snabbt växande fält, där dagens behandlingsalternativ lämnar mer att önska och kontinuerlig forskning och utveckling bidrar till en stor vilja att licensiera in, samt satsa på, nya koncept som kan få genomslag i industrin. Med ett nytt och lovande koncept, en antikropp som är optimerade för cancerbehandling (jämfört med canakinumab som är optimerad för autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar) och finansiering klar för ett extensivt fas I/IIa-program, så tror vi intresse från industrin kommer att vara mycket stort vid goda resultat i CANFOUR. 

För att ytterligare stärka bolagets position så avser Cantargia att ansöka om listning på Nasdaq Main Market under 2018. Det innebär ofta ett ökat intresse från fler investerare och mer likviditet i aktien. 

Om man antar att emissionen genomförs enligt plan så skulle vårt värderingsintervall hamna på 5-18 (4-28) kronor, där Base Case blir 8 (11) kronor per aktie. Detta är endast en utspädesomräkning på våra tidigare antaganden. Vi kommer att uppdatera med en längre uppdatering kring Cantargia inom kort. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download