CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Emissionen fullbordad

Som väntat så genomfördes Cantargias emission utan problem. Bolaget får nu ett tillskott på 232 miljoner kronor (brutto) vilket ger goda förutsättningar för att utforska potentialen i CAN04 och CANxx.

Av de 232 miljoner kronorna så var 101 miljoner kronor i form av en riktad emisison. Flera starka institutioner var tagare av den riktade delen, så som Första, Andra och Fjärde AP-fonderna, Handelsbanken Fonder och Nordic Cross. Företrädesemissionen på 131 miljoner var sedan tidigare fullt garanterad. Utfallet blev att 75,1 procent (98,4 miljoner kronor) tecknades av befintliga ägare, 2,0 procent (2,6 miljoner) av nya ägare och resterande 22,9 procent (30 miljoner) tecknades av garanter. 

I och med emissionen så får Cantargia dels en stark ägarlista och dels en mycket stark finansiell position. Det innebär att bolaget är finansierat till 2020 och kan genomföra ett stort studieprogram med CAN04, samt även få rullning på CANxx-projektet. För CAN04 så startade fas I-delen av CANFOUR-studien under hösten 2017 och vi förväntar oss resultat från denna under hösten 2018. Sedan kommer fas IIa-delen att rulla igång och där kommer CAN04 att studeras både som mono- och kombinationsterapi inom pankreas-, lung- och hematologisk (AML) cancer. 

I vår senaste uppdatering så skrev vi i mer detalj kring vad framtiden kan innebära för Cantargia. Sammanfattningsvis så ser vi positivt på utvecklingen framöver. Tiden fram till studiedata är relativt lång (H1-2020), men förutsättningarna är goda för att kunna fullföra ett bra studieprogram med CAN04, vilken har en intressant mekanism som kan visa sig bli en viktig del i behandlingen av vissa cancerformer. Vårt motiverade värde i Base Case är för närvarande 10 kronor per aktie, där Bull ger 21 kronor per aktie och Bear 5 kronor per aktie. Med ett pris på 6,70 kronor per aktie så anser vi att det finns en god risk-reward i Cantargia för närvarande. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download