CANTA

Cantargia

News article

Print

CANTARGIA: BESKED FRÅN PATENTVERKET I USA ANGÅENDE UTÖKAT SKYDD

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30


STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Cantargia har fått besked från det amerikanska patentverket USPTO om ett så kallat "Notice of Allowance" kring sin andra patentansökan inom solida tumörer.Det framgår av ett ...

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Cantargia har fått besked från det amerikanska patentverket USPTO om ett så kallat "Notice of Allowance" kring sin andra patentansökan inom solida tumörer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beskedet innebär att det amerikanska patentverket avser att godkänna bolagets patentansökan. Vissa administrativa steg återstår innan ett slutgiltigt besked om godkännande utfärdas.

Cantargia har sedan tidigare ett patent i USA för sin molekyl riktad mot IL1RAP vid antikroppsbehandling av solida tumörer som löper fram till och med 2032.

Den uppföljande patentansökan berör ytterligare cancersjukdomar.