CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Europapatent kvarstår

Cantargia meddelade i dag att det Europeiska Patentverket har avfärdat oppositionen mot ett nyckelpatent på den europeiska marknaden.

Den opposition som lämnades in av en tredje part (MAB Discovery GmbH) i oktober 2016 avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling och diagnostik av solida tumörer (patentnummer EP 2665749 B1) har genomgått en formell process hos det Europeiska Patentverket (EPO). Oppositionen avfärdades, vilket gör att Cantargias patentskydd består. Även om det var ett förväntat utfall så tar det bort ett orosmoln kring det starka patentskyddet som Cantargia erhållit. Det ska dock noteras att en överklagan på beslutet kan komma in. 

Ännu en patentopposition finns inlämnad i Europa, även den av MAB Discovery GmbH från juni 2016, mot Cantargias patent inom leukemi med nummer EP 2467403. Patentet rör IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi och diagnostik av leukemi. Vi förväntar oss att även detta kommer att kvarstå. 

Tidigare i år så fick Cantargia en Notice of Allowance från det amerikanska patentverket (USPTO) om att de avser godkänna en uppföljande patentansökan vilken ytterligare styrker patentskyddet kring användandet av IL1RAP för behandling av solida tumörer. Man har även fått ett liknande patent godkänt i Kina. Sammantaget så har Cantargia en mycket fördelaktig patentportfölj kring utvecklingen av CAN04 och liknande antikroppar. 

Vårt motiverade fair value range på Cantargia är 5 till 21 kronor per aktie, där Base Case ger 10 kronor per aktie, cirka 30% uppsida mot dagens kurs. Dagens nyheter motiverar inga ändringar i värderingen. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download