CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Europapatent inom hematologi kvarstår

Cantargia meddelade i dag att det Europeiska patentverket även avfärdat oppositionen mot patent kring hematologiska cancerformer.

Oppositionen lämnades in i juni 2016 av MAB Discovery GmbH och rörde patent EP 2467403, vilket täcker antikroppsbehandling av flera olika hematologiska cancerformer. Patenten lämnades intakta och även om en överklagan kan lämnas in så tycks den risken vara liten. Detta kommer dagarna efter att det Europeiska Patentverket (EPO) avfärdat oppositionen även mot ett nyckelpatent inom solida tumörformer. Sammantaget så styrker det Cantargias redan starka patentportfölj. Se vår tidigare kommentar för mer information. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download