CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: LU Bio delar ut aktieinnehav

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

En av Cantargias största aktieägare och tillika tidigaste investerare, Lund University Bioscience, har beslutat att dela ut sitt aktieinnehav till det konsortium av investerare som finansierat bolaget.

Totalt så ingår 30 aktieägare i LU Bio:s konsortium, bl.a. Stiftelsen Akademihemman (11%), LU Holding (10%), Kudu (10%), LMK Forward (9%) och Östersjöstiftelsen (8%). Bl.a. Stiftelsen Akademihemman (690640 aktier) och Kudu (764136 aktier) är större direkta ägare i Cantargia sedan tidigare. Att aktieinnehavet delas ut har ingen direkt påverkan, men kan komma att ge ett överhäng i aktien om flera ägare skulle välja att sälja av sitt innehav. 

Under 2018 så kommer vi att få se flera uppdateringar av vikt från Cantargia. CANFOUR-studien, där huvudprojektet CAN04 studeras inom olika cancerformer, kommer att rapportera resultat från fas I-delen (säkerhet/tolerabilitet) under andra halvan av året. Därefter så kommer studien att gå direkt in i en fas IIa-del, där pankreascancer och icke-småcellig lungcancer kommer att utgöra initialt fokusområde. För att finansiera studieprogrammet så har bolaget kapitaliserats väl genom emissioner, varav den senaste drog in 232 miljoner kronor och lockade flera kapitalstarka investerare till bolaget. Vi ser positivt på bolagets framtid och tror att det är ett intressant bet på cancerområdet.

Vår fair value range uppgår sedan tidigare till 5-21 kronor per aktie, där Base Case ger 10 kronor per aktie. För en mer detaljerad läsning så hänvisar vi till vår senaste update

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download