CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Förstärkt patentskydd i USA

Cantargia har erhållit ett preliminärt patentgodkännande för behandling av olika hematologiska cancerformer, vilket ytterligare förstärker bolagets robusta patentskydd.

Det amerikanska patentverket (USPTO) har gett Cantargia ett preliminärt godkännande ett patent som täcker behandling av olika hematologiska cancerformer genom använding av IL1RAP som målmolekyl med antikroppar. Sedan tidigare har bolaget ett flertal liknande patent inom hematologiska cancerformer och solida tumörer. Patentskydden sträcker sig till 2030 och 2032. 

Även om patentskydd är vitalt för att kunna kommersiellisera läkemedelsprojekt, så har Cantargia en i synnerhet stark patentportfölj. Detta kommer att kunna stärka förhandlingspositionen med en eventuell partner efter CANFOUR-studien. 

Vi har sedan tidigare ett värderingsintervall på 5-21 kronor per aktie, där Base Case ger 10 kronor per aktie. Dagens nyheter motiverar inga ändringar.  

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download