CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Prekliniska resultat presenteras på AACR

Cantargia kommer att presentera prekliniska resultat på AACR i mitten av april. Abstraktet har nu offentliggjorts vilket ger mer insikt i behandlingspotentialen med CAN04.

Tidigare i mars så meddelade Cantargia prekliniska resultat från en modell av metastaserande trippel-negativ bröstcancer (mTNBC), vilket skulle presenteras i mer detalj under en vetenskaplig konferens. Detta visade sig vara American Association for Cancer Research (AACR), vilket går av stapeln den 14-18 april och är en av de ledande vetenskapliga konferenserna i cancerområdet. Abstrakten offentliggjordes sent i går kväll och det framstår att Cantargia kommer att delta i en s.k. Poster Session den 16 april för terapeutiska antikroppar inom gynekologisk och bröstcancer. Abstraktet har titeln “Antibody blockade of IL1RAP signaling reduces metastasis in a breast cancer model” (länk).

Cantargia har visat, i en musmodell av human mTNBC, att antikroppar riktade mot IL1RAP har en god förmåga att målinriktat avdöda IL1RAP-uttryckande tumörceller genom ADCC, samt blockera IL-1 signaleringen och minska tillväxten av tumörer.

ILRAP överuttrycks i flera cancerformer. I abstraktet så påpekas att antikroppen inte söker sig till normal vävnad i stor grad utan lokaliseras till tumörområdet. Detta ger positiva indikationer på att behandling med CAN04 kommer att kunna visa god säkerhet.

Behandlingen visade inte på statistiskt signifikant reduktion i primärtumören, men minskade både antalet (47% reduktion, p=0.02) och storleken på lungmetastaser med statistisk signifikans. Tumörcellerna (4T1) som användes i in vivo-modellen uttrycker låga nivåer av IL1RAP och är inte responsiva till IL1RAP-blockering, utan effekten av IL1RAP-antikroppen utgjordes främst av dess effekt på tumörmiljön.

Sammantaget så är det intressanta, positiva indikationer på att CAN04 kommer att kunna ha en blockerande och avdödande effekt på cancerceller, vilket kan ge en positiv påverkan på tumören och dess mikromiljö. Projektet är ännu i ett tidigt skede och vi kommer att få de första större datapaketet från människa under Q3 2018 när säkerhets- och tolerabilitetsdata från fas I-delen av CANFOUR presenteras.

Vi har sedan tidigare ett värderingsspann mellan 5-21 kronor per aktie, där Base Case är 10 kronor per aktie. Dagens nyhet motiverar inga ändringar i modellen i nuläget. Vi kommer att uppdatera med en längre text inom kort. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download