CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Resultat presenteras på AACR

Cantargia presenterar i dag nya data för en antikroppsterapi riktad mot IL1RAP på den årliga konferensen American Association of Cancer Research (AACR) i Chicago, USA.

Cantargia presenterar i dag data för en anti-IL1RAP antikroppsterapi på den årliga konferensen American Association of Cancer Research (AACR) i Chicago, USA (Länk till postern och Q&A). Stora delar av datan meddelades i samband med att abstrakten offentliggjordes, men postern ger en mer fulltalig bild över studieresultatan.

Postern rör en studie med en anti-IL1RAP antikropp vilken studerats i en musmodell av trippel-negativ bröstcancer som uttrycker låga nivåer av målmolekylen IL1RAP. Detta var ett medvetet val då Cantargia ville studera antikroppens effekt på mikromiljö och tillväxt/spridning av cancern.

Resultaten visar att antikroppen binder till IL1RAP och hämmar IL-1-signaleringen till cellerna. De visar även att antikroppen samlas i tumörmiljöer och i mjälten där den söker sig till myeloida celler (olika typer av vita blodkroppar delaktiga i det medfödda immunförsvaret), vilka är centrala för att skapa en inflammatorisk mikromiljö och för spridning av cancern (metastasering).

Antikroppen visade på en hämning av metastaser i lungorna med en minskning i antalet (47% reduktion, p=0.02) och storleken på lungmetastaser, vilken tyder på att antikroppar riktade mot IL1RAP påverkar den anti-inflammatoriska mikromiljön i tumören och kan ge en anti-cancereffekt.

Cantargia har tidigare visat att antikroppar mot IL1RAP ger en tumörcellsdödande effekt och med dessa nya data så ger resultaten indikationer på att CAN04 kan (1) blockera IL-1:s förmåga att stimulera tumörceller, (2) stimulera NK-celler till att avdöda tumörceller och (3) påverka tumörens mikromiljö vilket motverkar tumörinflammationen som är tillväxtstimulerande. Sammantaget så tyder det på att CAN04-antikroppen har goda förutsättningar i CANFOUR samt möjligheten att kunna bredda antikroppen mot cancerformer och patienter som inte direkt har något stort uttryck av IL1RAP.  

I vår senaste uppdatering så behandlade vi resultaten och vad vi kan vänta oss härnäst i Cantargia. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download