CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Europapatenten kvarstår

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Cantargia meddelade i dag att den formella överklagandeperioden för bolagets breda patent inom leukemi och solida cancerformer avslutats utan incidens.

Som vi tidigare skrivit (här och här) så har oppositioner lämnats mot Cantargias patent som täcker antikroppsbehandling av leukemi och solida tumörer inom Europa. Oppositionen avfärdades av EPO, men det fanns en möjlighet för motparten att överklaga detta beslut. Då ingen överklagan inkommit så är affären över utan förändring av Cantargias patentsituation. Sammantaget så anser vi att Cantagia har en mycket stark patentsituation på samtliga nyckelmarknader för antikroppsbehandling av cancer med IL1RAP som målmolekyl.

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download