CANTA

Cantargia

Research note

Print

Cantargia: Nya data kring IL1RAP och CAN04

Cantargia meddelade i dag nya data kring IL1RAP och CAN04 vilket ger positiva signaler.

Cantargia har studerat uttryck för olika solida tumörformer och har funnit att patienter med levercancer, matstrupscancer och huvud-hals-cancer visar överyttryck av IL1RAP. Minst 80 procent av patienterna har visat sig ha ett måttligt-till-starkt överuttryck av IL1RAP, vilket gör de relevanta för antikroppsterapi. CAN04 har även studerats i celllinjebaserade modeller av dessa cancerformer och där kunde man se att CAN04 stimulerar immunceller till att avdöda IL1RAP-positiva tumörceller. Detta är i linje med vad som visats tidigare och ger positiva indikationer på att CAN04 har en bred potential vid goda kliniska resultat.

Tidigare så har vi bland annat fått se att patienter med icke-småcellig lungcancer, pankreascancer, bröstcancer och leukemi visar ett starkt uttryck av IL1RAP. Detta har följts upp med prekliniska studier där den tumörcellsdödande effekten av CAN04 visats samt dess påverkan på mikromiljön för att hindra sprindingen av metastaser. Denna dubbelmekanism ger CAN04 en mycket intressant potential inom cancerbehandling. 

För närvarande pågår fas I/IIa-studien CANFOUR, där vi förväntar oss resultat från den inledande fas I-delen under Q3 samt en detaljerad utvecklingsplan för fas II-delen inom kort. 

Download our latest Research Report from 2018-03-22

Download full report icon-download