CANTA

Cantargia

News article

Print

CANTARGIA: IMMUNOKOLOGISKT PROJEKT VISAR LOVADE RESULTAT

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

STOCKHOLM (Direkt) Cantargia har i sitt huvudprojekt CAN04 visat lovande resultat i ytterligare cancerformer

STOCKHOLM (Direkt) Cantargia har i sitt huvudprojekt CAN04 visat lovande resultat i ytterligare cancerformer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Antikroppen CAN04 som är riktad mot IL1RAP (interleukin-1 receptor accessory protein), studeras i fas 1-/2a med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer.

Nya data visar nu att flera andra solida tumörformer överuttrycker IL1RAP.

"Våra nya upptäckter, som visar att IL1RAP är vanligt förekommande i många solida tumörer, öppnar upp nya spännande möjligheter och stödjer framtida aktiviteter i ytterligare cancersjukdomar", säger vd Göran Forsberg.