CANTA

Cantargia

News article

Print

CANTARGIA: ÖVERKLAGANDEPERIOD HAR GÅTT UT, PATENT KVARSTÅR

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

STOCKHOLM (Direkt) Cantargias europeiska patent avseende antikroppsbehandling av leukemi och solida tumörer är fortsatt giltiga

STOCKHOLM (Direkt) Cantargias europeiska patent avseende antikroppsbehandling av leukemi och solida tumörer är fortsatt giltiga.

Det står klart efter att Europeiska patentverket ("EPO") meddelat att inga överklaganden inkommit under den formella överklagandeperioden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att "en tredje part" under 2016 skickade in oppositioner mot Cantargias europeiska patent. Under januari 2018 meddelade Cantargia att processerna avslutats med besluten att båda patenten upprätthålls i sin ursprungliga form.

"EPO har nu meddelat att tvåmånadersperioden för att överklaga besluten är avslutad utan att opponenten utnyttjat möjligheten att överklaga. Detta betyder att båda patenten kvarstår i oförändrad form", skriver bolaget.