Caperio Holding

Research note

Print

Licens att gräva guld

Prospekteringsföretaget Kopy har skaffat två licenser som gör att bolaget dubblar sitt prospekteringsområde. Även om potentialen i dagsläget är svårbedömd kan dessa områden utgöra en stor potential på sikt och bidra till att Kopy kan nå sitt långsiktiga mineraltillgångsmål. Sectras Q3-rapport var något svag och framtidsutsikterna ser fortsatt osäkert ut och vinstmålet känns avlägset. Caperio överträffade dock våra förväntningar i sin Q4-rapport och höjer dessutom utdelningen, vilket ger positiva framtidssignaler.

Kopy Goldfields: Utökar prospekteringspotentialen Kopy Goldfields meddelade i måndags att de anskaffat två nya prospekteringslicenser som innebär att bolaget fördubblar sitt prospekteringsområde. Licenserna ligger en bit bort från bolagets befintliga prospekteringsområden men är mycket stora med en areal på 150 kvadratkilometer för Purpolskaya och 81 kvadratkilometer för Verkhnaya Orlovka. Bägge licenserna angränsar till områden med bevisade guldfyndigheter och det finns även ett antal kända guldmineraliseringar inom licenserna. Bolaget kommer påbörja prospektering vid licenserna år 2013 och de krav som finns fastställda hittills innebär att bolaget måste genomföra kärnborrning på 5 000 meter för vardera licensområde innan 2017. De nya licenserna utgör en intressant potential och det är viktigt att bolaget utökar sina licenser för att kunna nås sitt långsiktiga mål om bevisa 5 miljoner tr oz guld i mineraltillgångar. Kortsiktigt är det svårt att göra en bedömning av projekten men potentialen kommer sannolikt förtydligas under året då Kopy Goldfields skall bearbeta historisk information och utveckla en prospekteringsplan.

Sectra: Vinstmål - var god dröj Vi konstaterade i gårdagens morgonbrev att rapporten för tredje kvartalet var något svag med siffror som var lägre än vår prognos. Vi justerade ned våra estimat för innevarande år och svängde om till en mer avvaktande inställning till aktien från att tidigare varit positiva. Vid lunch under gårdagen var det dags för Sectras sedvanliga lunchpresentation av kvartalsrapporten. Efter denna har vår osäkerhet kring bolaget och framtiden förstärkts och den initiala nedjusteringen av vinstprognosen för i år framstår inte vara tillräcklig. Det är inte precis någon ljus bild som målas upp om framtiden och ledningen indikerar att de finansiella målen för verksamheten inte kan nås förrän den statsfinansiella krisen i södra Europa är "löst". Därtill indikerar Sectra att bolaget kommer öka sina investeringar i sina nya produktkoncept så som onlinetjänster och visualiseringsbord. Som lök på laxen fortsätter kostnader för uppgradering av befintliga installerade system tynga resultatet åtminstone till mitten av innevarande år. Vinstmålet om en rörelsemarginal på 15 procent känns avlägset.

Det är tekniskt intressanta nya produkter bolaget utvecklat, men vi bedömer att det kan ta flera år av ökade investeringar innan frukterna kan plockas. Intressantast i paletten och den produkten med störst potential anser vi är onlinediagnostik av benskörhet, vilket kan genomföras i samband med mammografiundersökning. Benskörhet är en sjukdom som främst drabbar medelålders kvinnor och patientunderlaget beräknas till omkring 120 miljoner kvinnor på de sju största marknaderna. Benskörhet innebär stora kostnader för samhället och en tidig diagnos är viktigt för bra behandlingsresultat. Det kommer dock ta tid att få genomslag för screening av benskörhet bedömer vi och räknar inte med några större intäkter förrän om tidigast 2 år. Ökade kostnader och svag tillväxt kommer sannolikt fortsätta pressa aktien som vi räknar med kommer bli billigare.

Caperio: Stark avslutning och höjd utdelning Caperio överträffade våra förväntningar i sin rapport för det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 233 miljoner kronor (14% tillväxt yoy) jämfört med vår förväntning på 218 miljoner kronor. Även rörelseresultatet på 8 miljoner kronor överträffade våra förväntningar. Bolagets finansiella mål är att hålla en organisk tillväxt på 15 procent och leverera en EBITDA marginal under 2012 på 5 procent. Vi räknar inte med att bolaget når hela vägen till 5 procent under 2012 men att de kommer en bra bit på vägen främst genom ett utökat tjänsteerbjudande. Styrelsen har föreslagit en dubblerad utdelning på 1,5 kronor per aktie vilket tyder på framtidstro. Vårt DCF värde och rating är oförändrade. För att läsa hela den uppdaterade analysen och se värdering tryck här: http://www.redeye.se/analys/update/stark-avslutning-och-hojd-utdelning

 

 

Download our latest Research Report from 2016-02-29

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post