CAT B

Catella

News article

Print

CATELLA:FINANSIERING, NORDISKA PRODUKTER I FOKUS PÅ MIPIM - VD

STOCKHOLM (Direkt) Catella är nöjda med utfallet av Mipim, årets stora fastighetsmässa i Cannes, som visade på stora transaktions- och finansieringsbehov, där finansieringen av sektorn spelar en allt mer central roll.
Det säger Catellas vd ...

STOCKHOLM (Direkt) Catella är nöjda med utfallet av Mipim, årets stora fastighetsmässa i Cannes, som visade på stora transaktions- och finansieringsbehov, där finansieringen av sektorn spelar en allt mer central roll. 
Det säger Catellas vd Johan Ericsson i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt och konstaterar att mässan utgör en väldigt bra bas för det egna bolagets verksamhet.
"Det är årets viktigaste arrangemang. Från årets mässa kan man ta fasta på ett stort transaktions- och finansieringsbehov. Finansieringskapacitet blir allt viktigare då bankerna har det jobbigt med de åtstramningar de är utsatta för. Detta innebär affärsmöjligheter inom finansieringsområdet och förbättrar möjligheterna att göra sig gällande när man kommer med nordiska produkter. Ur finansieringssynpunkt upplevs Norden som mindre ansträngt än andra delar av Europa, speciellt Sydeuropa", säger han.
Catella hade närmare 100 deltagare på plats från ett tiotal länder, varav 15 deltagare från Sverige och en stor delegation från sitt franska bolag. De höll omkring 1.000 kundmöten av varierande storlek.
"Deltagarna från de nordiska länderna och Baltikum var generellt positiva. Det finns ett stort investerarintresse för Norden, som i allmänhet upplevs som stabilt i ett i övrigt ganska osäkert Europa", säger Johan Ericsson.
Catellas vd tycker inte att det är relevant att lista exakt hur stor affärsvolym bolaget tagit med sig hem från Mipim.
"När man åker ned gör man det för att visa upp vad man har att erbjuda. Vi hade med oss många miljarder till årets Mipim och självklart har man med sig många miljarder hem", konstaterar Johan Ericsson och upprepar att bolagets transaktionsvolym i fjol nådde upp till 60 miljarder kronor.
För den svenska fastighetsmarknaden spår Catella en total transaktionsvolym i år i linje med fjolåret, det vill säga i storleksordningen 100 miljarder kronor.