CAT B

Catella

Research note

Print

Catella: jackar upp resultatet

Bokslutet från Catella var sammantaget riktigt starkt men innehåller även några frågetecken. Utdelningen tredubblas till 60 öre.

Intäkterna i Q4 var 571 och rörelseresultat 110 MSEK (vår prognos: 500 respektive 85 MSEK). Samtliga enheter inom Asset Management and Banking redovisar bättre resultat än vi hade räknat med. Fonderna, Equity, Hedge and Fixed Income Funds, stod för den stora överraskningen med ny toppnotering avseende både resultat och förvaltat kapital. De hade däremot inget nettoinflöde under perioden. Banking nådde nu break-even vilket är ett litet fall framåt. Förvaltningsvolymerna inom Wealth Management ökade rejält, delvis tack vare fjolårets nyrektryteringar vilket uppenbarligen redan har givit resultat.Corporate Finance blev däremot svagare än väntat beroende på kostnader för omstrukturering av affärsområdet som angavs till 20 MSEK. Det var vi inte beredda på och får heller ingen vidare förklaring i rapporten.

Föreslagen utdelning är 60 öre per aktie (20 öre ifjol). Glädjande men inte helt överraskande då Catellas balansräkning framstår som extremt stark. Rapporten föranleder sannolikt att vi kan justera upp prognoser och värdering något. Därutöver kommer effekten av de engångsintäkter från VISA vid förvärvet av VISA Europe, som annonserades nyligen. Dessa har uppskattats till omkring 20 MEUR och påverkar sannolikt vår värdering mer än vad utfallet i denna rapport gör. Vi återkommer med en längre analysuppdatering inom kort. 

Download our latest Research Report from 2017-11-21

Download full report icon-download