Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
CAT B

Catella

Research update

Print

Catella: Mixad avslutning på året

Bokslutsrapporten bjöd på några överraskningar, både positiva och negativa. Sammantaget var utfallet i Q4 ändå ungefär som väntat. Intäkterna steg 7% till 610 MSEK medan rörelseresultatet backade till 84 MSEK (110 MSEK i Q4-15). Utdelningen höjs från 0,60 till 0,80 SEK per aktie.
Q4 vittnar om högre affärsaktivitet i kortrörelsen och fastighetsfonderna samt stigande förvaltningsvolymer i koncernen totalt sett. Däremot hade Mutual Funds fortsatt stora utflöden, vilket oroar en aning.
Vi höjer antagandet för bolagets uthålliga lönsamhet något då Catella är på god väg att få fler lönsamma ben att stå på och därmed en mer stabil intjäning. Motiverat värde i vårt Base case ökar till cirka 29 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download