CEVI

CellaVision

Press release

Print

FDA godkänner CellaVisions kroppsvätskeapplikation för instrumentet CellaVision DM1200

CellaVision AB (publ), som utvecklar och säljer produkter för rutinanalys av
blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården, har fått tillstånd av den
amerikanska myndigheten FDA att marknadsföra och sälja sin applikation för
analys av ...

CellaVision AB (publ), som utvecklar och säljer produkter för rutinanalys av
blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården, har fått tillstånd av den
amerikanska myndigheten FDA att marknadsföra och sälja sin applikation för
analys av kroppsvätskor tillsammans med bolagets analysinstrument för medelstora
laboratorier, CellaVision® DM1200. Med applikationen kan laboratorier för
klinisk kemi analysera bland annat spinalvätska, ledvätska och pleuravätska.

Att bedöma blodceller i kroppsvätskeprover är ett komplicerat förfarande på
kliniska laboratorier som ofta kräver många års erfarenhet. CellaVision® Body
Fluid Application hjälper till att effektivisera processen och att öka
kvaliteten på provresultaten.

"Vi ser ett stort behov bland våra kunder för den typ av funktioner som
CellaVisions automatiserade produkter nu kan erbjuda. Att snabbt och säkert
kunna analysera både blod och andra kroppsvätskor är en idealisk lösning för
många laboratorier, speciellt med tanke på deras minskade tillgång
till kompetent personal", säger Ron Hagner, Vice President Sales and Business
Development på CellaVision North America. "Med FDA:s godkännande för
CellaVision® Body Fluid Application kan vi erbjuda medelstora laboratorier ett
helautomatiskt analysinstrument för både blod och andra kroppsvätskor med
egenskaper som skapar förutsättningar att uppnå säkra resultat inom morfologisk
cellklassificering, som ett stöd för att leverera högkvalitativ vård."

CellaVisions nuvarande produktsortiment består av CellaVision® DM96 och
CellaVision® DM1200, instrument för morfologisk cellklassificering för stora och
medelstora laboratorier, samt applikationer för analys av blod och andra
kroppsvätskor, distansarbete och kompetensförstärkning. Lösningen främjar
samarbete inom sjukhusgrupper och landsting samt skapar förutsättningar för en
väl fungerande hematologiverksamhet.

I USA säljs CellaVisions produkter av såväl dotterbolaget CellaVision Inc. som
distributörerna Sysmex America och Beckman Coulter. Sedan 2008 finns
applikationen tillgänglig för instrumentet CellaVision DM96. För CellaVision
DM1200 har applikationen funnits på marknader utanför USA sedan 2010.

Läs gärna om applikationens främsta egenskaper i bifogat dokument, på engelska.


För mer information, vänligen kontakta:
Ron Hagner, Vice President Sales and Business Development, CellaVision Inc.
Tel: +1 (919) 619-3909. E-mail:ron.hagner@cellavision.com


Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar
och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom
sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta
sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.
CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus.
Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad
mikroskopering. 2010 var omsättningen 132 Mkr och försäljningen fortsätter att
öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunkturcykel. CellaVision har
säte i Lund och dotterbolag i USA, Kanada och Japan. Aktien är noterad på
Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap. Läs mer påwww.cellavision.se
Key Features CellaVision Body Fluid Application:
http://hugin.info/132164/R/1549818/477008pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: CellaVision AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1549818]