CINN

Cinnober Financial Technology

Research update

Print

Cinnober: Tillväxtfasen inleds

Bolaget levererade en rapport som var över våra förväntningar. Omsättningen för Q4 blev cirka 91 miljoner kronor mot förväntade 76 miljoner kronor före övriga rörelseintäkter som främst berodde på en högre generell aktivitet i verksamheten. EBIT blev i linje med förväntningarna 3 miljoner kronor (förväntat 1.5) före övriga rörelseintäkter. Intäktsvisibiliteten för 2016 är stark med återkommande intäkter som uppgår till 61 procent som förväntas öka i framtiden.

Efter bolagets kvartalsrapport levererade man ett stort avtal med en av de största börserna i världen, nämligen japanska JPX. Bolaget kommer även att byta ut bland annat NASDAQ OMX tradingssystem för ASX. Vi förväntar oss att båda dessa avtal bidrar till kompletterande större affärer. Med dessa större spelare som referenskunder ökar sannolikheten ytterligare för fler ordrar i kategorin för utvecklade marknader.

Vårt DCF-värde höjs till 70 kronor per aktie (tidigare 55) – då vi ser ett gynnsamt investeringsklimat och orderinflöde som sannolikt kommer att bidra till en stärkt tillväxt och en uthållig lönsamhetsnivå. Vår scenarioanalys, bear och bull, indikerar värden mellan 35 kronor (tidigare 25) respektive 120 kronor (tidigare 80).

Continue reading (pdf) icon-download