CLEM

Clemondo Group

Market Cap 53.1M

Clemondo utvecklar och tillverkar rengörings- och underhållsprodukter i egna fabriker i Rörvik och Helsingborg. Dotterbolagen i koncernen har en relativt lång historik, men North Chemical bildades först år 2009 då Stig Norberg, som tidigare var koncernchef och huvudägare, köpte Aktiv Kemi. År 2012 köptes ytterligare ett par dotterbolag och det senaste förvärvet, Lahega Kemi, genomfördes 2016. Lahega grundades redan år 1958. Bolagen har sedan länge haft en tydlig miljöprägel och huvuddelen av sortimentet är märkta med Svanen eller Bra Miljöval. Clemondo är en av de största aktörerna i Norden som är en fragmenterad marknad med en handfull internationella spelare och ett antal små och medelstora tillverkare. Aktien noterades på First North i december 2013 i samband med en nyemission och ägarspridning. Omsättningen år 2016 var 235 MSEK (proforma cirka 360 MSEK) med ett nollresultat före strukturkostnader. Koncernen har drygt 100 anställda.

+ more

Redeye Research

Reports

Notes

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post