NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
CLEM

Clemondo Group

Research update

Print

NC Lahega: Eventuellt färdigstädat

Bokslutet blev i stort sett en repris på Q3-rapporten då ytterligare stora omstruktureringskostnader, 16 MSEK i Q4, tynger resultatet. Exklusive dessa var EBITDA 7 MSEK, precis som väntat.
Den underliggande verksamheten utvecklas stabilt och bra och under 2017 räknar vi med att se synergieffekterna av integrationen än tydligare. Tyvärr har bolaget flera gånger missbedömt vilka åtgärder och kostnader som krävs och vi är osäkra på om det kommer ännu fler överraskningar.
Vi har höjt försäljningsprognoserna något men tar samtidigt höjd för lite högre kostnader den närmaste tiden. Värderingen i vårt Base case indikerar ett motiverat värde omkring 2,8 kronor per aktie (tidigare 3,0 kronor per aktie).

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post